Zidovi in drevesa

Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Zidovi in drevesa – ZID (LAS PPD)

Projektni partnerji: Zavod Parnas, Velike Lašče (vodilni partner), Pokrajinski muzej Kočevje (P1), Lesart d.o.o., Stara Cerkev (P2), Društvo Čonce, Hrustovo (P3) Zavod Coknpok, Hrovača (P4)

Trajanje projekta: 29. 4. 2020 – 15. 10. 2021

Vrednost projekta: Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Celotna vrednost projekta: 81.570,78 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 67.864,93 EUR.

Cilji projekta:

– sistematično razišče celotno območje z obstoječimi tematskimi potmi in ponudniki ob njih,

– poveže obstoječe tematske pohodne poti v vseh 8 občinah v skupno obhodno pot z označenimi GPS koordinatami fotografskih točk in ponudnikov ob njih,

– nadgradi fotografska znanja ob uporabi sodobnih tehnologij,

– skozi potujočo razstavo opozori na izginjajočo naravno in kulturno dediščino ter skupne vrednote krajine,

– aktivira romske otroke k beleženju fotografskih pogledov na njihovo kulturo, ki je del območja,

– spodbudi registrirane lokalne ponudnike k sodelovanju ter oblikovanju aktivnih doživetij za turiste in pohodnike ob tematskih poteh,

– omogoči razvoj sodobnih turističnih produktov in

– prikaže manj dostopno a edinstveno dediščino gradu Fridrihštajn na zaslonu na dotik in jo s tem naredi dostopnejšo tudi starejšim in invalidnim osebam,

– izobražuje ponudnike za pripravo inovativnih programov interpretacije dediščine,

– spodbuja mlade za pripravo inovativnih glasbenih programov animacije gostov,

– izboljša dostopnost točk ob tematskih poteh in informacij za invalide.

Opis projekta: Projekt bo povezal lokalne ponudnike interpretacije dediščine (naravne, kulturne, snovne in nesnovne, tudi kulinarične) ob obstoječih tematskih in pohodniških poteh v vseh 8 občinah od Turjaka do Kolpe. S poudarkom na krajini in v želji po arhiviranju izginjajočih pogledov območja (arhitektura, narava, krajina) bomo organizirali izobraževalne fotografske delavnice ter kupili potrebno opremo (računalnik, dron, monitor), ki bo izobraževanju služila tudi po projektu. Na podlagi natančnega pregleda poti s sodobno tehnologijo, pregleda ponudnikov in atraktivnih fotografskih lokacij bomo na skupni spletni strani in v skupnem vodniku predstavili tematske poti povezane v skupen večdnevni produkt, z označenimi registriranimi ponudniki ob poteh (kmetijska gospodarstva z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, s.p., društva, muzeji) in označenimi lokacijami za fotografe. Skupaj s ponudniki bomo razvili sodobne programe interpretacije dediščine, ob kateri se nahajajo (npr. kostumiran rimski konjenik ob Claustri, nastop kostumirane mlinarice iz 16. st.) in izvedli izobraževanje ponudnikov za interpretatorje gostitelje. Pri ponudnikih bomo vzpostavili vzorčne povezovalne info-točke v skupni podobi območja. V projekt so preko partnerja P3 aktivirani mladi, ki bodo z glasbenimi delavnicami animirali druge mlade za sodelovanje pri pripravi inovativne ponudbe okolja ter razvili nov produkt glasbeno-pripovedovalskih večerov. Preverili in označili bomo dostopnost atraktivnih vsebin ob tematskih poteh za gibalno ovirane invalidne osebe. S pridobljenimi 3D skeniranji bomo izdelali animacijo o gradu Fridrihštajn in jo namestili na v projektu kupljen zaslon na dotik (touchscreen), ki bo ravno tako izboljšal dostopnost in predstavljivost o naši edinstveni dediščini območja. Skozi vsebine bomo aktivirali del otrok romskega porekla na območju Kočevja, ki bodo oblikovali lasten fotografski pogled na svojo dediščino. Skozi povezovalno spletno stran, tiskani vodnik in premično fotografsko razstavo na prostem bomo torej prestopali zidove občinskih meja in spodbudili ponudnike LAS PPD za sodelovanje in povezovanje v smislu povezanosti koreninskih sistemov dreves.


Pričakovani rezultati operacije:

– povezana ponudba tematskih poti z GPS označenimi fotografskimi točkami in ponudniki interpretacije dediščine od Turjaka do Kolpe

– vzpostavljena aktivna spletna stran s potmi, fotografskimi točkami in ponudniki;

– vzpostavljene info točke pri 3 ponudnikih z avtorskimi ilustracijami s programom interpretacije dediščine več ponudnikov,

– nakup dveh kostumov z opremo za kostumirano interpretacijo,

– razvit produkt glasbeno-pripovedovalskega večera,

– animacija gradu Fridrihštajn na podlagi tehnike 3D skeniranja naložena na kupljen zaslon na dotik s pripadajočo opremo (touchscreen);

– kupljena oprema za izvedbo izobraževanj in ureditev video in fotografskega gradiva (računalnik, monitor, dron);

– 3 izvedene fotografske delavnice, od tega 1 za ranljivo skupino Romov;

– 1 delavnica interpretacije dediščine za ponudnike;

– 3 izvedene glasbene delavnice za mlade;

– izdelana potujoča zunanja razstava z 8 fotografijami večjega formata na 2 kompletih lesenih nosilcev, 8 izvedenih gostovanj po vseh 8 občinah LAS PPD,

– 500 natisnjenih izvodov tiskanega vodnika.


Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Povezava na spletno stran PRP 2014–2020: www.program-podezelja.si/

Home Phototrails natečaj Ponudniki Projekti