Hišna imena Osilniške doline

Projekt: Hišna imena Osilniške doline / JPR-NKD-2022


Partnerji v projektu:

- Fotografsko društvo Grča Kočevje

- Občina Osilnica

- Pokrajinski muzej Kočevje

- Lesart d.o.o.


Trajanja projekt: 1.5.2022 do 15.11.2022

Vrednost projekta: 27.325,54€

Hiperpovezava: http://www.nesnovnadediscina.si/


Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/


Namen projekta:

S projektom želimo ohraniti kulturno dediščino »Hišnih imen«, ki se pojavljajo v osilniški dolini. V 19. vaseh je skoraj ni hiše ali domačije, ki nebi imela hišnega imena. Hišna imena so odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se ohranja narečni govor, žal pa hišna imena z novimi lastniki in podiranjem starih stavb tonejo v pozabo, čeprav se določene domačije prepoznavajo zgolj po hišnem imenu, ne po priimku lastnika. Ladinska imena so po navadi poznali samo lastniki parcel, deloma še sosedje. Bolj znana so bila imena kmečkih domačij, ne samo v domači vasi, temveč tudi v sosednjih in bolj oddaljenih. Hišna imena so že od nekdaj pomembna za razpoznavanje domačij in njihovih prebivalcev, označujejo najmanjšo naselitveno enoto, to je posest ali bivanjski prostor. Pomembna so bila zlasti v časih pred uvedbo zemljiških knjig. Ime se je hiše in posestva držalo kljub menjavanju lastnikov. Hišna imena so dragocen del kulturne dediščine, zgodovine kraja in naroda tudi zato, ker so se iz njih razvila družinska imena ter imena naselij in vasi, ohranjajo pa tudi

domača narečja in njihove krajevne govorne posebnosti. Hišna imena pogosto ohranjajo zanimive zgodovinske podrobnosti o kraju ali domačiji. Z namenom ohranjanja hišnih imen se bo izdelala knjižica s predstavitvijo 19. vasi (Belica, Bezgarji, Bezgovica, Bosljiva Loka, Grintovec pri Osilnici, Križmani, Ložec, Malinišče, Mirtoviči, Osilnica, Padovo pri Osilnici, Papeži, Podvrh, Ribjek, Sela, Spodnji Čačič, Strojiči, Zgornji Čačič, Žurge) hišnimi imeni objektov in izbranimi zgodbami, ki so povezana z hišnimi imeni ter morebitnim poznavanjem izvora imena (krstna imena, poimenovanje po poklicu ali dejavnosti, vzdevki,..). V knjigi bodo uporabljene novonastale fotografije in arhivske fotografije domačij.


Cilji Projekta:

- Raziskava hišnih imen Osilniške doline

- Raziskava izvora hišnih imen

- Ozavestiti prebivalce o pomenu ohranjanja hišnih imen

- Oprema domačij z tablami: Hišna imena

- Postavitev stalne razstave: Vasi Osilniške doline

- Izvedba izobraževanja za lokalne turistične vodnike


Rezultati projekta:

- Raziskana hišne imena v vseh 19 vaseh občine Osilnica

- Raziskana zgodovina hišnih imen in njihov izvor

- Izdelana knjiga: Hišna imena Osilniške doline

- Izdelana stalna fotografska razstava: Osilniške vasi

- Izvedeno izobraževanje za lokalne turistične vodnike

- Izdelane in predane table s hišnimi imeni prebivalcem občine Osilnica

- Umestitev in digitalizacija vsebin na zaslon na dotik v Pokrajinskem muzeju KočevjeZa ogled knjige klikni na spodnjo fotografijo ali uporabo QR kodoHome Phototrails natečaj Ponudniki Projekti