Po osilniško

Projekt: Po Osilniško / JPR-NKD-2022


Partnerji v projektu:

Turistično društvo Osilnica

Lesart d.o.o.

Pokrajinski muzej Kočevje

Nosilec nesnovne dediščine vpisan v register nesnovne dediščine. Društvo Osilniška dolina.

Hiperpovezava: http://www.nesnovnadediscina.si/


Trajanja projekt: 1.5.2022 do 15.11.2022

Vrednost projekta: 20.019,03€


Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/


Namen projekta:

S projektom želimo ohraniti govorno »narečno« dediščino kraja. Narečja, predvsem tista na lovenskem obrobju, izumirajo. Takšen primer je dolina zgornje Kolpe in Čabranke, kjer je v začetku 20. stoletja na obeh straneh Kolpe in Čabranke živelo skupno okoli 3000 prebivalcev. Danes se je število zmanjšalo na približno 560 prebivalcev. Če bomo predolgo čakali, se bo število govorcev pristnega narečja še dodatno zmanjšalo in lahko se zgodi, da govor izumre. V ta namen smo se odločili prijaviti na projekt, skozi katerega bi vzpostavili slovar besed »zgornjega in spodnjega« osilniškega narečnega govora, ki se med seboj razlikujeta. Slovar bo dostopen v tiskani obliki. Posebnost slovarja bo v pravopisu. Poseben poudarek bo na zapisani pravilni izgovorjavi besed. Slovar bo poleg besed vseboval tudi povezave (Qr code) do zvočnih in video posnetkov zgodb in pričevanj, ki jih bodo pripovedovali prebivalci osilniške doline v narečju. V sklopu projekta bomo sodelovali z slovenskim igralcem Gašperjem Jarnijem, ki bo režiral igro o legendi tega območja Petru Klepcu. Pri igrifikaciji bodo aktivno sodelovali mladi amaterski igralci, ki bodo igro uprizorili v naravnem okolju in pristnem narečnem govoru. S posnetkom igre bomo pridobili kratki igrani film, ki bo služil za promocijo projekta, za izobraževalne namene in turistično promocijo območja.


Cilji projekta:

- Raziskava in zapis osilniškega narečja in priprava ter izid "slovarja" besed

- Ohraniti osilniško narečje za mlajše rodove.

- Vključiti mlade, da se naučijo in s svoje pridobljeno znanje prenašajo naprej iz roda v rod

- Izdelava narečnega filma : Peter Klepec


Rezultati projekta:

- Izdelan narečni film o Petru Klepcu

- Izdelana knjiga: Po osilniško (zapis narečnih besed)

- Umestitev in digitalizacija vsebin na zaslon na dotik v Pokrajinskem muzeju Kočevje

Film | Peter Klepec - Za ogled filma klikni na spodnjo fotografijo ali uporabo QR kodo


Knjiga | Po osilniško - Za ogled knjige klikni na spodnjo fotografijo ali uporabo QR kodo

Home Phototrails natečaj Ponudniki Projekti