Metulji in kačji pastirji

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si


Projektni partnerji: Zavod Parnas (vodilni partner- VP), Pokrajinski muzej Kočevje (P1), Lesart d.o.o. (P2), Tran-sport d.o.o. (P3).


Trajanje projekta: 7.10.2021 – 15.6.2023


Vrednost projekta: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (80 %). Celotna vrednost projekta: 87.240,67 EUR. Višina sofinanciranja iz ESRR: 64.658,96 EUR.


Cilji projekta:


usmerja prebivalce LAS PPD v konkretne aktivnosti pri varovanju in ohranjanju vodnih virov

nadgradi, izobražuje in povezuje mrežo ponudnikov pri aktivnostih interpretacije vodnih virov,

turistično ponudbo območja obogati s sodobnimi interpretativnimi prijemi, športnimi aktivnostmi, večjo okoljsko ozaveščenostjo in digitalnimi pristopi

opolnomoči ranljive ciljne skupine, da z lastnim kreativnim delovanjem vzpostavijo uporabne in trajnostne produkte,

gradi mrežo javno-zasebnega partnerstva pri ohranjanju vodnih virov na območju LAS PPD.

Rezultati projekta:


izveden fotografski natečaj ODSEV 2022 z zaključno prireditvijo, 4 gostovanja razstave, 3 predavanja, natisnjena knjiga (200 izv.)

1 kupljen in z vsebino opremljen zaslon na dotik z omarico, izdelana igrifikacija v muzeju, pripravljenih 8 posnetkov za zaslon na dotik

7 posnetih kratkih filmov

3 izvedene akcije čiščenja vodnih virov v Velikih Laščah, 1 nova interaktivna pot za mobilno aplikacijo, 10 pridobljenih avtorskih ilustracij, 300 natisnjenih izvodov vodnika z interpretacijo vodnih virov

Izvedenih bo 15 delavnic, od tega 11 za ranljive skupine

razvitih bo 7 inovativnih produktov (2x interpretacija dediščine, 1x športni produkt, 3 x turistični produkt)

izvedenih bo 8 promocij projekta na obstoječih dogodkih in 4 promocije inovativnega športnega produkta, pridobljen promocijski material (majice, zastavi, kape, lončki, dežniki, povečevalniki)


Čistilna akcija v Osilnici

Home Phototrails natečaj Ponudniki Projekti