Zidovi in drevesa

Podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Zidovi in drevesa – ZID (LAS PPD)

Projektni partnerji: Zavod Parnas, Velike Lašče (vodilni partner), Pokrajinski muzej Kočevje (P1), Lesart d.o.o., Stara Cerkev (P2), Društvo Čonce, Hrustovo (P3) Zavod Coknpok, Hrovača (P4)

Trajanje projekta: 29. 4. 2020 – 15. 10. 2021

Vrednost projekta: Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Celotna vrednost projekta: 81.570,78 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 67.864,93 EUR.

VEČ>>>Projektni partnerji: Zavod Parnas (vodilni partner- VP), Pokrajinski muzej Kočevje (P1), Lesart d.o.o. (P2), Tran-sport d.o.o. (P3).

Trajanje projekta: 7.10.2021 – 15.6.2023

Vrednost projekta: Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (80 %). Celotna vrednost projekta: 87.240,67 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 64.658,96 EUR.

VEČ>>>
Projekt: Po Osilniško / JPR-NKD-2022


Partnerji v projektu:

Turistično društvo Osilnica, Lesart d.o.o., Pokrajinski muzej Kočevje

Nosilec nesnovne dediščine vpisan v register nesnovne dediščine. Društvo Osilniška dolina. Hiperpovezava: http://www.nesnovnadediscina.si/

VEČ>>>
Projekt: Hišna imena Osilniške doline / JPR-NKD-2022


Partnerji v projektu:

Fotografsko društvo Grča Kočevje, Občina Osilnica, Pokrajinski muzej Kočevje, Lesart d.o.o.

Trajanja projekt: 1.5.2022 do 15.11.2022

VEČ>>>

Metulji in kačji pastirji

Po osilniško

Hišna imena Osilniške doline

HomePhototrailsnatečajPonudnikiProjekti